Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1116/2011 z dnia 31 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym