Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1116/2011 tal- 31 ta’ Ottubru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 li jimplimenta l-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process fil-kummerċ internazzjonali ta' djamanti mhux maħduma