Írásbeli kérdés E-1417/05 előterjesztette: Richard Seeber (PPE-DE) a Bizottsághoz. Géntechnológiával módosított vetőmag ellenőrzése