Írásbeli kérdés E-3201/10 előterjesztette: Ioan Mircea Paşcu (S&D) a Bizottság számára. A Bizottság által fő szerződő felekként kiválasztott román IKT vállalkozások 2007 januárjától 2010 áprilisáig terjedő időszakra vonatkozó uniós keretszerződésekre nézve