A közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelése Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i határozata az Európai Parlament és a Tanács közötti, a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (2012/2069(ACI))