C-69/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. július 28-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Brahim Samba Diouf kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ( 2005/85/EK irányelv — A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai — Az ezen irányelv 39. cikke értelmében vett menedékjog iránti kérelem ügyében hozott határozat fogalma — Harmadik ország állampolgárának menekültstátusz iránti kérelme — A nemzetközi védelem megadását igazoló indokok hiánya — A kérelem gyorsított eljárásban való elutasítása — A kérelem gyorsított eljárásban való elbírálását elrendelő határozattal szembeni jogorvoslat hiánya — Hatékony bírósági felülvizsgálathoz való jog )