Írásbeli kérdés E-006155/11 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) a Bizottság számára. Az E. coli baktérium okozta fertőzést követően a zöldségtermesztőknek nyújtott segítség