C-360/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) kontra Netlog NV (Információs társadalom — Szerzői jog — Internet — Tárhelyszolgáltató — Online közösségi hálózati felületen tárolt információk feldolgozása — Ezen információk szűrőrendszerének létrehozása a szerzői jogokat sértő fájlok rendelkezésre bocsátásának megakadályozása érdekében — A tárolt információk nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)