Būsima ES sanglaudos politika 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES sanglaudos politiką? (2010/2305(INI))