Az EU jövőbeli kohéziós politikája Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve (2010/2305(INI))