Értesítés azon vállalkozások számára, amelyek 2013-ban ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek a 2013-as évre kvótát kívánnak igényelni ezen anyagok laboratóriumi és analitikai célú felhasználására