A Törvényszék (hatodik tanács) 2010. szeptember 13-i ítélete. # Industria de Diseño Textil (Inditex), SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az OFTEN közösségi szóvédjegy bejelentése - Az OLTEN korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A megjelölések hasonlósága - Az áruk hasonlósága - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) - A korábbi védjegy tényleges használatának bizonyítéka - A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdése (jelenleg a 207/2009 rendelet 42. cikke (2) és (3) bekezdése) - A fellebbezési tanács előtti jogvita tárgya -A 40/94 rendelet 61 és 62 cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 63. és 64. cikke). # T-292/08. sz. ügy TITJUR Inditex kontra OHMI-Marín Díaz de Cerio (OFTEN)