2012/438/EU: A Tanács határozata ( 2012. július 24. ) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn tagjának kinevezéséről