C-331/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. április 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság ( „Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatás — A Lengyel Köztársaság által a Grupa Technologie Buczek részére nyújtott támogatás — E támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat — Az előírt határidőn belüli végrehajtás elmaradása” )