Helyesbítés a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidin hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 15-i 15/2008/EK bizottsági irányelvhez ( HL L 42., 2008.2.16. )