P7_TA(2012)0472 A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***II Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD)) P7_TC2-COD(2010)0390 Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2012. december 11-én került elfogadásra a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel