A Bizottság 771/2012/EU rendelete ( 2012. augusztus 23. ) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet 24. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában az Amerikai Egyesült Államokból származó bioetanol behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről