A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 25-i ítélete.#Helmut Müller GmbH kontra Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberlandesgericht Düsseldorf - Németország.#Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai - Építési beruházásra irányuló közbeszerzések - Fogalom - Valamely olyan terület közszervezet általi eladása, amelyen a szerző utólagosan építési beruházást szándékozik végezni - Területi önkormányzat által meghatározott urbanisztikai fejlesztési célokat követő építési beruházás.#C-451/08. sz. ügy. A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 25-i ítélete.