Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΤΙΤΛΟΣ IV - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Άρθρο 27 - Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης