A Bizottság határozata (2009. október 16.) az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő teljesítését lehetővé tevő rendelkezések meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 7806. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/767/EK)