Az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelve ( 2005. október 26 .) a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről (EGT vonatkozású szöveg)