Írásbeli kérdés E-010366/11 Nessa Childers (S&D) a Bizottság számára. A Centre for Independent Living (Független Életvitel Központ) pénzügyi támogatása