A Tanács első olvasatban kialakított 12/2011/EU álláspontja a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából A Tanács által 2011. szeptember 12-én elfogadva EGT-vonatkozású szöveg