Helyesbítés a az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2012. július 25-i 648/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethe ( HL L 199., 2012.7.26. )