Írásbeli kérdés E-0843/10 előterjesztette: Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) a Bizottsághoz. A nemzetközi tengeri szállítás fuvardíjának energia és környezetvédelmi költségei Ázsia és a tizenöt legfontosabb európai TEU kikötő között a TEN-T felülvizsgálatának keretében