Írásbeli kérdés E-1020/10 előterjesztette: Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Az Electrabel vállalat