C-221/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Raad van State van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom NV kontra Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Átláthatósági kötelezettség — Hatály — Valamely tagállam közjogi jogalanyai és e tagállam valamely vállalkozása között létrejött megállapodás — Televíziós szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységük és, meghatározott időre, kábelhálózatuk kizárólagos használati jogának e jogalanyok által az említett tagállam egyik vállalkozására történő átruházása — Ugyanezen tagállam valamely gazdasági szereplőjének azon lehetősége, hogy e tagállam bíróságai előtt az EUMSZ 49. cikkre és az EUMSZ 56. cikkre hivatkozzon — Közbeszerzési eljárás hiánya — Igazolás — Valamely korábbi megállapodás fennállása — Az e megállapodás értelmezésére vonatkozó jogvita lezárására irányuló ügylet — Az átruházott tevékenység értékcsökkenésének kockázata)