2007/666/EK: A Bizottság határozata ( 2007. október 9. ) a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport (EGE) egy tagjának a harmadik mandátum idejére szóló kinevezéséről