2010/625/EU: A Bizottság határozata ( 2010. október 19. ) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Andorrában biztosított megfelelő védelméről (az értesítés a C(2010) 7084. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg