A Bizottság 2011/57/EU végrehajtási irányelve ( 2011. április 27. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluometuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról EGT-vonatkozású szöveg