Írásbeli kérdés E-010477/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. A fogyatékossággal élők szabad mozgása