Írásbeli kérdés E-7783/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a Bizottság számára. Harmadik országokból behozott mezőgazdasági termékek