Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/486/SZVP, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2012/393/SZVP, in v Uredbi Sveta (EU) št. 753/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 643/2012, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Afganistanu