Írásbeli kérdés E-6533/09 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Regency textilgyár (Portugália) fizetésképtelenségének veszélye