A Bizottság 2042/2003/EK rendelete ( 2003. november 20. ) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (EGT vonatkozású szöveg)