Predlog SKLEP SVETA o preklicu Sklepa Sveta 2011/491/EU o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasnem uporabljanju Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju