Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de abrogare a Deciziei 2011/491/UE a Consiliului privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea provizorie a Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc