Írásbeli kérdés E-7801/10 Diogo Feio (PPE) a Bizottság számára. Kelet-Timor: a 2009–2014-es parlamenti ciklus során előirányzott pénzügyi támogatások teljes összege