Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 842/2010 tat- 23 ta’ Settembru 2010 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95