Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012 m. balandžio 27 d. dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2011 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2883) (2012/234/ES)