Írásbeli kérdés P-006461/11 Cristiana Muscardini (PPE) a Bizottság számára. A pénzügyi válság és az eurómentő csomag