Skriftlig forespørgsel E-2768/06 af Proinsias De Rossa (PSE) til Kommissionen. Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i EU