KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal