Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Norveško o popravku zneska finančnega prispevka Norveške, predvidenega v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o udeležbi Norveške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (KOM(2006)0115 - C6-0140/2006 - 2006/0037(CNS))