Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról szóló, az Európai Közösség és Norvégia közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0115 - C6-0140/2006 - 2006/0037(CNS))