Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om revision af størrelsen af Norges finansielle bidrag, der er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) (KOM(2006)0115 - C6-0140/2006 - 2006/0037(CNS))