/* */

Írásbeli kérdés E-009840/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. A Halkidiki Gomati régiójában elterülő Petrenia-duzzasztógát társfinanszírozása