Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon - V JAOTIS ÜLDSÄTTED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA NING ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA - 2. PEATÜKK ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA - 2. JAGU SÄTTED ÜHISE JULGEOLEKU- JA KAITSEPOLIITIKA KOHTA - Artikkel 44