A Bizottság 632/2010/EU rendelete ( 2010. július 19. ) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 24 nemzetközi számviteli standard és az IFRS 8 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg