T-377/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. március 24-i ítélete — Comap kontra Bizottság ( „Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértésben való részvétel időtartama — Bírságok — A bírság kiindulási összegének megállapítása — Arányosság” )